Nová výroční zpráva

Rok 2019 proběhl ve znamení stavby nového Domu služeb pro nevidomé Josefa Chaloupky. Museli jsme zajistit průběžné financování stavby z úvěru. Představa financování z průběžně zasílaných dotací, poté co jsme vyčerpali vlastní finanční zásoby v roce 2018 na demolici stávajícího objektu, rychle vzala za své. Úvěr nás zatíží vysokými náklady na úrocích a provizi.

Vedle stavby domu pokračovala naše každodenní práce – poskytování sociálních služeb, které pomáhají nevidomým a slabozrakým lidem překonávat důsledky těžkého zrakového postižení, pomáhají se začleněním do společnosti a napomáhají udržet jejich život v přirozeném domácím prostředí. Pomoc lidem se zrakovým postižením je především velmi rozmanitá a rozsáhlá, což dokládají naše výroční zprávy. Nejde to bez každodenní náročné práce pracovníků v přímé péči, nejde to bez finančních prostředků, pomoci dobrovolníků, bez darů jednotlivců i firem. Všem pracovníkům v přímé péči patří velký dík. Snad jen ti, kteří ochutnali naše zážitkové semináře a mohli si alespoň na chvíli zkusit, jaké to je nevidět, si uvědomili, jak těžké zrakové postižení může negativně ovlivňovat život.

Nesmím zapomenout ani na ty, kteří se starají o chod organizace, připravují projekty a žádosti o dotace a granty, abychom vůbec mohli existovat. Starají se o řádný chod společnosti, o zaměstnance, o správné vyúčtování všech činností a evidenci všeho potřebného, o provoz jako takový a třeba i o čistotu našich pracovišť nebo aby vše potřebné bylo včas tam, kde má být.

RNDr. Hana Bubeníčková
ředitelka společnosti

Celou Výroční zprávu za rok 2019 a všechny její přílohy můžete najít na tomto odkaze.