Výročí úmrtí Josefa Chaloupky

V pátek 24. ledna uplynulo přesně 90 let od úmrtí básníka Josefa Chaloupky, který před svou smrtí odkázal svůj dům nevidomým. Díky jeho odkazu máme dnes možnost na místě tohoto domu zbudovat důstojnější, modernější a lepší prostory pro setkávání osob se zrakovým postižením.Můžeme tak nadále poskytovat pomoc, podporu, vzdělání i zaměstnání – zkrátka pomocnou ruku na cestě tmou. Po devadesáti letech naplníme bezezbytku jeho odkaz.

Josef Chaloupka se narodil 4. června 1898 v Králově Poli. Vystudoval učitelský ústav v Brně a až do své smrti se tomuto povolání věnoval. Zároveň však byl členem Literární skupiny, tvořící na rozhraní mezi impresionismem a expresionismem. Chaloupka byl pravidelným přispěvatelem do časopisů Host, Lumír, Mladý svět. Jeho básnická duše odešla z tohoto světa kvůli otravě svítiplynem, dodnes ale není zcela jasné, zda šlo o sebevraždu. 
 

Místem jeho věčného odpočinku je hřbitov v Králově Poli, kde jsme i my zapálili svíčku jako připomínku velkorysého odkazu tohoto básníka.